Moudrost traumatu, Přepis limbického otisku, Mental Healing 

Slouží pro uvolnění limitujících vzorců omezující Váš život a jejich změnu.

Příčiny psychických a fyzických onemocnění a potíží, často spočívají v mentálních vzorcích. S převzatými a žitými programy z prenatálního vývoje plodu, z vývoje miminka, z dětství, ze školky, ze školy, z převzatých programů rodičů, rodiny, partnerů, vztahu sama k sobě a ke všem. Vše co se nám děje v životě souvisí s opuštěním "starého" - a zpracováním starých programů a otisku v mozku.


Co je to limbický otisk? Co je to limbický systém a mental healing?

Limbický systém nebo také limbická kůra je část mozkové tkáně, která se v průběhu plodu embryonálního vývoje vytváří kolem základů mozkového kmene. Limbický systém je velmi komplexní a dosud jen částečně vědecky probádané komplexní uskupení mozkových struktur člověka. Limbický systém uchovává a zapisuje veškeré vjemy od prenatálního věku a vývoje a tvoří tak základnu pro veškeré naše budoucí rozhodování.

Polarity emocí je možné změnit díky uvědomění si a přepsání limbického otisku a přijetím a tím, že můžeme změnit staré za NOVÉ a můžeme si uvědomit a přijmout staré, vynulovat odpory a uvědomit si a změnit zažité programy a podprahové vzorce a přepsat na nový Limbický otisk a  Mental healing a přepsat na NOVÉ.

Klient je veden do podprahových vzorců, uvědoměním si a zpracováním si "programů", nejlépe dojít si skrze terapeuta, který provází jako "navigace" klienta k sobě a vědomě vstupuje do svého nitra a vnitřního prostoru, tak aby si k uvědomění došel sám, toto uvědomění a poznání má největší účinek a následně s pomocí terapeuta přepíše POLARITY EMOCÍ a PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU a MENTAL HEALING, nastane takzvaný úklid v životě a je na klientovi, zda-li je ochoten prohlédnout a změnit svůj životní postoj, změny k sobě a v sobě a následně je aplikuje v každodenním životě.

Velice účinná metoda, kdy klienti si uvědomují své bolístky, programy, zlozvyky, stereotypy a to proč se jim v životě to či ono děje, případně opakuje. Tato metoda je účinná u všech věkových kategorií.

Vše probíhá v hlubokém naladění se, uvolnění se, meditaci, klidu, mnohdy s pomocnými prvky kreseb, psaní a uvědomování si vytažených " zasunutých" programů s průvodcem. V příjemném klidném prostředí. Délka sezení, konzultace k přepisu limbického otisku je individuální a je potřeba počítat při prvním sezení s cca 2 hodinami času.

Přínosem Přepisu Limbického otisku a Mental healing je, že se propojují všechny tři mozkové úrovně, dochází ke změnám, které byly uloženy a zapsány na všech úrovních mozkové frekvence. Následně se tyto změny mohou postupně projevit a zhmotnit v každodenním životě.

Klient si odnáší domů, do svého života poznání, uvědomění a přepis a je na každém klientovi, aby se novému věnoval a uvědomoval v každém dni a postupně se stává vyrovnanější, spokojenější a svobodnější.

Příklady změn, které mohou nastat:

Změny stereotypů, zlozvyků a chování se v každodenním dni

Změny v závislostech různého druhu a charakteru

Změna vztahu k vlastnímu tělu a péči o Tělo, o Duši, skrze Ducha

Změny v reakcích na určité osoby, situace, podněty

Změna ve vztahu sama k sobě

Změny ve vztazích k okolí - děti, rodiče, partner, spolupracující, zaměstnavatel, zaměstnanci...

Vztah ke zdraví, k hojnosti k penězům, tvořivosti

a další.

Leona Šalbotová - Péče o tělo i duši 
Všechna práva vyhrazena 2012 - 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!