GDPR - Ochrana osobních údajů 


GDPR

Děkuji vám za zájem o mé služby a návštěvu webových stránek. Vážím si vaší důvěry a proto je zde v souladu s jednáním i Nařízením EU o ochraně osobním údajů připraven následující text.

Jeho účelem je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat, a to v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), které nahradilo předchozí pravidla ochrany osobních údajů dané Zákonem č. 101/2000 Sb.

Kdo je správce

Správcem je Leona Šalbotová ová, adresa: Na Vyhlidce 21 /685, Vratimov, IČO:02634694 a provozuji webovou stránku www.lecivydotek.cz. , kontaktovat mě můžete na emailu: doteksrdce@emal.cz

Prohlášení správce

Prohlašuji, že vaše osobní údaje jsou uchovávány a je s nimi zacházeno v souladu s nejnovějšími požadavky jednak morálními, jednak etickými a také technickými. Splňuji všechny zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a zpracování osobních údajů

Z vašich osobních údajů využívám a uchovávám pro potřeby plnění zakázek:

Jméno a příjmení, telefon, email, případně adresa (vždy pro identifikaci a komunikaci), pohlaví (pro potřeby oslovení).

Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu a identifikace klienta, případně pro zaslání pozvánky nebo upozornění na nový článek, novinku na blogu, pozvánku na akci. Kontakty také mohou být využívány v případě nečekané změny termínu ze strany poskytovatele.

Osobní data určená pro kontakt a plánování termínů a setkání jsou spravována a uchovávána pouze mnou, Leonou Šalbotovou

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČO) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Při procházení mých webových stránek používá můj poskytovatel webových služeb Webnode tzv. cookies a základní statistiku návštěvnosti. V rámci tohoto jsou anonymně analyzovány údaje, jako je vaše IP adresa, které podstránky navštívíte a jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies nezpracovávám pro lepší cílení reklamy, ale pouze pro ověření čtivosti článků a atraktivnosti jednotlivých stránek, abych mohla zlepšovat kvalitu poskytovaných informací a jejich formu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví).

Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Technika je zabezpečena v souladu s nejnovějšími běžně dostupnými prostředky kvalitní ochrany elektronických dat. Elektronické zadání zakázek emailovou nebo sms formou je bezpečně uloženo u poskytovatele emailových a telefonických služeb, jejichž databáze jsou zabezpečeny v souladu s ochranou osobních údajů a aktuálními požadavky na bezpečnost profesionálních či firemních emailových a telefonických providerů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, jak je s vašimi daty nakládáno, což plním touto stránkou / formulářem.

Máte právo na nahlédnutí na vaše osobní údaje. Můžete mě kdykoliv kontaktovat a já vám doložím, jak vaše osobní údaje uchovávám a můžete si je také  zkontrolovat.

Máte právo na výmaz vašich údajů z této databáze. Můžete kdykoliv požádat emailem a  vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu.

V některých případech existuje zákonná povinnosti evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.

Máte právo na přenositelnost vašich údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, opět mne kontaktujte a já vám pošlu vaše údaje ve strojově čitelné formě a vymažu je z mé databáze.

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není nakládáno v souladu s platnými předpisy, máte právo na podání stížnosti u UOOO, ale budu rád, pokud v případě takového podezření kontaktujete nejprve mě, abych měl možnost případné nesrovnalosti okamžitě napravit.

Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi nebo mých záznamech např. jen údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, či emailovou komunikaci. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše údaje nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.

Máte právo na změnu a doplnění vašich údajů. Pokud budete mít nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat.

Třetí osoby a strany

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatele webových a emailových služeb, společnosti wedos a Seznam (např. v rámci uložené zabezpečené a šifrované emailové komunikace). Jejich chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR. Kopie vydaných faktur a daňových dokladů zpracovává jednou za rok externí účetní, také vázán mlčenlivostí a pravidly GDPR, vůči svým klientům.

Vaše údaje jsou zpracovány pouze na území Evropské unie.

Kodex, upozornění

Tato péče nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Spolupracujte s lékaři i odbornou lékařskou péčí.

Každý klient se rozhoduje svobodně jak se dále rozhodne a svým další rozhodnutím s možnostmi a volbami v životě jak se svým zdravím a životem osobně naloží, je to jen a pouze jeho volba na jeho vlastní odpovědnost.

Mlčenlivost

Při konzultacích s klientem  je osobní soukromí nastaveno pro naprostou mlčenlivost o všem co v rámci konzultace či poradenství zazní nebo vyjde najevo, podobně, jako je lékař nebo terapeut je vázán  mlčením pro sdělování informací jiné osobě. 

Leona Šalbotová - Péče o tělo i duši 
Všechna práva vyhrazena 2012 - 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!