Dotek

O Doteku

Při doteku rukou dochází k naslouchání jemných rytmů těla. 

DOTEK je klidný, jemný, citlivý, vnímavý, uvolňující, respektující a bez tlaku. 

Nejprve se zklidní celý nervový systém, postupně se uvolňujete, rozpouští se blokády z těla i mysli.

Každý procházíme svým jedinečným procesem, každý má svou vlastní cestu, postup a čas a to je při DOTEKU oceněno a respektováno. 

Na začátku vás čeká krátká konzultace, kdy v důvěře a bezpečí můžete hovořit, poradit se o Vašem zdraví, momentální situaci nebo tématu, které je pro Vás důležité, aktuální, tísnivé.

Při ošetření dotekem nebo masáži ležíte na lehátku v oblečení, pokud je kombinováno s oleji jste přikrytí ručníky nebo dekou.


Skrze dotek dochází ke komunikaci s tělem, vědomím a podvědomím a nastává proces uvolnění vzorců a napětí, které se nachází v tkáních, kostech, membránách, vazech, svalech nebo jako stagnace v tělních tekutinách a bioenergii. Pracuje se na hlavě, spáncích, krku, lebečních kostech, hrudníku, bříšku, kyčlích a křížové kosti, na dolních i horních končetinách, dlaních, prstech, nártech, kotnících, na šlapkách nohou, nebo kdekoliv na těle, kde se objeví zdroj problému. Nepracuje se na intimních partiích.


Naslouchá se celému tělu - systému jako celku. Vše se děje individuálně. Proces se děje na Všech úrovních - psychické, fyzické, mentální, duševní, duchovní v propojení skrze Ducha.

Moudrost těla a individuální přístup zaručuje, že si tělo vnitřně aktivuje samoregenerační proces.

Přesně tolik, kolik si tělo potřebuje vzít, regenerovat, tolik si tělo přijme ze Zdroje. Nedochází k přehlcení systému, nebo k narušování sil. Aktivace regeneračních sil se děje na vše úrovních.

Ošetření je příležitostí léčení a hluboké regenerace a zapasování se do sebe sama. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro děti i pro dospělé. Nastává zlepšení zdraví, ale slouží také jako podpora při znovu-nalézání sebe sama a svého bytí. Při ošetření jsou často popisovány prožitky hluboké relaxace, ticha a sjednocení se, znovunalezení se. Často lidé, když si dovolí uvolnit se, hluboce usnou, někdy vnímají pocity a vjemy v těle jako mravenčení, teplo, kolébaní, houpání, vibrace, jemné pohyby a proudění v těle. Mnoho lidí také popisuje příjemné stavy z prenatálního období v děloze, či zážitky z období porodu, z dětství i příjemné zážitky z pozdějšího věku. Přichází pocit uvolnění, radosti, naplnění, štěstí, klid, harmonie.

Všechna nezpracovaná témata, události se ukládají do podvědomí a nadále do těla, a pak se mohou zhmotnit a manifestovat v těle, mysli a emocích. Člověk si pak prochází různými procesy, zkouškami, znovu opakujícími se událostmi, příjemnými i méně příjemnými.

Cílem je překonat strach, vykročit, učit se, nalézat sama sebe a milovat se přesně takový jaký každý člověk je. Uvědoměním a procesem změny se uvolní, propustí a přepíšou se vzorce (programy) na všech úrovních. A s tímto může pomoci DOTEK -  dotknout se sama sebe - V NITRU - skrze uvolnění, uvědomění, propuštění starého a svých závislostí.

V důvěrném prostředí má každý možnost prozkoumat a rozpustit tato nezpracovaná témata a přiblížit se k nové harmonii a růstu ve svém životě. Nemusí o nich hovořit, vše se děje přirozeně samo tak, jak je každý připravený, nastavený.